ჰანა არენდტი ტოტალიტარიზმის წარმოშობა

(ფრაგმენტული თარგმანი) ტოტალიტარული მოძრაობები ჩნდება იქ, სადაც მასებს, ამა თუ იმ მიზეზით პოლიტიკური ორგანიზაციის შექმნის მადა გაეღვიძათ. ეს მასები არ არიან შეკავშირებულნი ინტერესთა გაცნობიერებული ერთიანობით, მათ არა აქვთ კლასობრივი განსაზღვრულობა, რომელიც გამოიხატება კონკრეტული, შემოსაზღვრული და მისაღწევი მიზნის დასმაში.  ტერმინი „მასა“ Continue reading ჰანა არენდტი ტოტალიტარიზმის წარმოშობა

საზოგადოების პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოში

შესავალი გლობალიზაციის ეპოქაში მსოფლიო ერთიანად იცვლება და ხდება ერთგვარი გადატრიალება, საზოგადოების ცხოვრებასა და აზროვნებაში. გლობალიზაციამ, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ცვლილებებიც მოიტანა. თუმცა, ისტორია ხომ სწორედ ამგვარი ცვლილებებისაგან შედგება. ხდება ქვეყნებს შორის საზღვრების მოშლა და მათი ერთ მსოფლიოში გაერთიანება, რის შედეგადაც Continue reading საზოგადოების პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოში

ყოფიერების, როგორც უზოგადესი ცნების საკითხის ხელახლა წამოჭრა და მუნყოფნა

ყოფიერების, როგორც უზოგადესი ცნების საკითხის ხელახლა წამოჭრა და მუნყოფნა  მარტინ ჰაიდეგერის- „ ყოფიერება და დროში “ 2016 შესავალი მარტინ ჰაიდეგერისათვის  „არ არსებობს ისეთი პირველადი ცნობიერება, რომელიც ყოფიერების რაღაცნაირი გაგება არ იქნება. გაგება წინ უსწრებს და განსაზღვრავს ადამიანის ყოველ პრაქტიკულ და Continue reading ყოფიერების, როგორც უზოგადესი ცნების საკითხის ხელახლა წამოჭრა და მუნყოფნა

არაცნობიერი ცნობიერის მიღმა „ ძმებ კარამაზოვებში “

2015 შესავალი             ფროიდი ფსიქოანალიზურ ანთროპოლოგიაში განიხილავს ადამიანს, არსებად რომელსაც დაუმახინჯდა ფსიქიკა, ვინაიდან მასზე გავლენას ახდენს საზოგადოება. მისთვის „ადამიანი, როგორც ბუნებრივი მოცემულობა არის ღირებულება, ყველაფერი ცუდი მოდის სოციალური, კულტურული ნორმების ტირანიიდან, რომელიც ზღუდავს, ხელს უშლის ყველაზე არსებითი ადამიანური სურვილების დაკმაყოფილებას. Continue reading არაცნობიერი ცნობიერის მიღმა „ ძმებ კარამაზოვებში “

დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი

ჰანა არენდტი და დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი: საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბი და მიზეზები 2016        შინაარსი შესავალი ჰანა არენდტი- ადამიანი, როგორც პოლიტიკური და სოციალური არსება ჰანა არენდტი- ტოტალიტარიზმის წარმოშობა საქართველო, შევარდნაძე და 2003-2012 წლებში მიმდინარე დანაშაულებები Continue reading დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი

ფუნქცია დაკარგული ადამიანები

ფუნქცია დაკარგული ადამიანების ადგილი ფრანც კაფკასთან შესავალი ფრანც კაფკა განსხვავებული და ძალზედ საინტერესო მწერალია, მის შემოქმედებაში არ იკითხება ჩვეულებრივი ამბები, მკითხველს აზროვნების მეშვეობით შეუძლია მოთხრობებს სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია გაუკეთოს. კაფკა გვაძლევს შესაძლებლობას, ჩვენ თავად წამოვჭრათ საკითხები და შევეცადოთ მის ახსნას, მასთან Continue reading ფუნქცია დაკარგული ადამიანები

სტენდალი „ წითელი და შავი “

ზოგჯერ დუმილი უფრო ფასეულია ვიდრე სიტყვა ცხოვრება ისეთი რამაა, რაც მოითხოვს საუბარს, თუმცა უფრო მეტად დუმილს. დუმილის დროს შეუძლებელია დაგცდეს ისეთი რამ რაც მომავალში პრობლემებს შეგიქმნის. დუმილი კი ვფიქრობ, ერთეულებს თუ შეუძლიათ და სწორედ ისეთ ადამიანებს, როგორიც ჟულიენ სორელია. მასში Continue reading სტენდალი „ წითელი და შავი “

რა არის განმანათლებლობა

განმანათლებლობა,   შეიძლება   ითქვას,   რომ   სრულიად   ახალი   სამყაროს საწყისია.   სამყაროსი,   სადაც   ადამიანის   გონებას   აქვს   ფუნქცია   იმის,   რომ   მან   უნდა   იმოქმედოს.   გონების   სიბნელის   პრობლემა   ჯერ   კიდევ   პლატონმა   წამოჭრა   გამოქვაბულის   მითის   სახით   თავის   იდეალურ   „ სახელმწიფოში. “   ეს   არის   მითი,   რომელზეც   ალბათ   ყველას   Continue reading რა არის განმანათლებლობა

ვოლტერ   ბენიამინი   “ძალადობის   კრიტიკისათვის”

ვოლტერ   ბენიამინი   “ძალადობის   კრიტიკისათვის”             ძალადობა   თითქმის   ყოველდღიურად   ხორციელდება,   მიუხედავად   იმისა,   რომ   მისი   გამოყენება   არასამართლიანია.   ტექსტი,   რომლის   განხილვასაც   მე   ვაპირებ,   მთლიანად   ეთმობა   ძალადობის   კრიტიკას.   ვოლტერ   ბენიამინი   განიხილავს,   ძალადობის   გამოყენების   სხვადასხვა   მიზეზებს,   თუმცა   ის   მაინც   მიიჩნევს,   რომ   ძალადობის   გამოყენება   არასამართლიანია.   მრავალი Continue reading ვოლტერ   ბენიამინი   “ძალადობის   კრიტიკისათვის”

ჰობსი, ლოკი და მაკიაველი

ინდივიდი – საზოგადოება – სახელმწიფო: როგორ ესმით მათი ურთიერთმიმართება ჰობსს და ლოკს? ___________თომას ჰობსის „ლევიათანში“ მთავარი ვნება არის სიკვდილის შიში. ეს შიში ადამიანს ბუნებით მდგომარეობაში გააჩნია, რაც მას უბიძგებს, რომ შექმნას სახელმწიფო. ადამიანს სურს გათავისუფლდეს შიშისგან და იცხოვროს კომფორტულად. ეს Continue reading ჰობსი, ლოკი და მაკიაველი