საზოგადოების პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოში

შესავალი გლობალიზაციის ეპოქაში მსოფლიო ერთიანად იცვლება და ხდება ერთგვარი გადატრიალება, საზოგადოების ცხოვრებასა და აზროვნებაში. გლობალიზაციამ, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ცვლილებებიც მოიტანა. თუმცა, ისტორია ხომ სწორედ ამგვარი ცვლილებებისაგან შედგება. ხდება ქვეყნებს შორის საზღვრების მოშლა და მათი ერთ მსოფლიოში გაერთიანება, რის შედეგადაც Continue reading საზოგადოების პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოში

რა არის ფილოსოფია?!

ადამიანად ყოფნა რთული მოვალეობაა და როგორც ნიცშე ამბობს, ეს უნდა გადაილახოს. ამ ყოფნის გადალახვას კი მხოლოდ მცირე ნაწილი ახერხებს. იყო ადამიანი, ნიშნავს გქონდეს სწრაფვა ზრდისა და განვითარებისკენ.  ეს კი მხოლოდ მათთვისაა შესაძლებელი, ვისაც ნათელი ცნობიერება და მსოფლმხედველობა აქვს. ფილოსოფია ბერძნული Continue reading რა არის ფილოსოფია?!