დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი

ჰანა არენდტი და დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი: საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბი და მიზეზები 2016        შინაარსი შესავალი ჰანა არენდტი- ადამიანი, როგორც პოლიტიკური და სოციალური არსება ჰანა არენდტი- ტოტალიტარიზმის წარმოშობა საქართველო, შევარდნაძე და 2003-2012 წლებში მიმდინარე დანაშაულებები Continue reading დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი