ჰანა არენდტი ტოტალიტარიზმის წარმოშობა

(ფრაგმენტული თარგმანი) ტოტალიტარული მოძრაობები ჩნდება იქ, სადაც მასებს, ამა თუ იმ მიზეზით პოლიტიკური ორგანიზაციის შექმნის მადა გაეღვიძათ. ეს მასები არ არიან შეკავშირებულნი ინტერესთა გაცნობიერებული ერთიანობით, მათ არა აქვთ კლასობრივი განსაზღვრულობა, რომელიც გამოიხატება კონკრეტული, შემოსაზღვრული და მისაღწევი მიზნის დასმაში.  ტერმინი „მასა“ Continue reading ჰანა არენდტი ტოტალიტარიზმის წარმოშობა

საზოგადოების პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოში

შესავალი გლობალიზაციის ეპოქაში მსოფლიო ერთიანად იცვლება და ხდება ერთგვარი გადატრიალება, საზოგადოების ცხოვრებასა და აზროვნებაში. გლობალიზაციამ, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ცვლილებებიც მოიტანა. თუმცა, ისტორია ხომ სწორედ ამგვარი ცვლილებებისაგან შედგება. ხდება ქვეყნებს შორის საზღვრების მოშლა და მათი ერთ მსოფლიოში გაერთიანება, რის შედეგადაც Continue reading საზოგადოების პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოში