ყოფიერების, როგორც უზოგადესი ცნების საკითხის ხელახლა წამოჭრა და მუნყოფნა

ყოფიერების, როგორც უზოგადესი ცნების საკითხის ხელახლა წამოჭრა და მუნყოფნა  მარტინ ჰაიდეგერის- „ ყოფიერება და დროში “ 2016 შესავალი მარტინ ჰაიდეგერისათვის  „არ არსებობს ისეთი პირველადი ცნობიერება, რომელიც ყოფიერების რაღაცნაირი გაგება არ იქნება. გაგება წინ უსწრებს და განსაზღვრავს ადამიანის ყოველ პრაქტიკულ და Continue reading ყოფიერების, როგორც უზოგადესი ცნების საკითხის ხელახლა წამოჭრა და მუნყოფნა

არაცნობიერი ცნობიერის მიღმა „ ძმებ კარამაზოვებში “

2015 შესავალი             ფროიდი ფსიქოანალიზურ ანთროპოლოგიაში განიხილავს ადამიანს, არსებად რომელსაც დაუმახინჯდა ფსიქიკა, ვინაიდან მასზე გავლენას ახდენს საზოგადოება. მისთვის „ადამიანი, როგორც ბუნებრივი მოცემულობა არის ღირებულება, ყველაფერი ცუდი მოდის სოციალური, კულტურული ნორმების ტირანიიდან, რომელიც ზღუდავს, ხელს უშლის ყველაზე არსებითი ადამიანური სურვილების დაკმაყოფილებას. Continue reading არაცნობიერი ცნობიერის მიღმა „ ძმებ კარამაზოვებში “