ჰანა არენდტი ტოტალიტარიზმის წარმოშობა

(ფრაგმენტული თარგმანი) ტოტალიტარული მოძრაობები ჩნდება იქ, სადაც მასებს, ამა თუ იმ მიზეზით პოლიტიკური ორგანიზაციის შექმნის მადა გაეღვიძათ. ეს მასები არ არიან შეკავშირებულნი ინტერესთა გაცნობიერებული ერთიანობით, მათ არა აქვთ კლასობრივი განსაზღვრულობა, რომელიც გამოიხატება კონკრეტული, შემოსაზღვრული და მისაღწევი მიზნის დასმაში.  ტერმინი „მასა“ Continue reading ჰანა არენდტი ტოტალიტარიზმის წარმოშობა

საზოგადოების პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოში

შესავალი გლობალიზაციის ეპოქაში მსოფლიო ერთიანად იცვლება და ხდება ერთგვარი გადატრიალება, საზოგადოების ცხოვრებასა და აზროვნებაში. გლობალიზაციამ, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ცვლილებებიც მოიტანა. თუმცა, ისტორია ხომ სწორედ ამგვარი ცვლილებებისაგან შედგება. ხდება ქვეყნებს შორის საზღვრების მოშლა და მათი ერთ მსოფლიოში გაერთიანება, რის შედეგადაც Continue reading საზოგადოების პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოში

ყოფიერების, როგორც უზოგადესი ცნების საკითხის ხელახლა წამოჭრა და მუნყოფნა

ყოფიერების, როგორც უზოგადესი ცნების საკითხის ხელახლა წამოჭრა და მუნყოფნა  მარტინ ჰაიდეგერის- „ ყოფიერება და დროში “ 2016 შესავალი მარტინ ჰაიდეგერისათვის  „არ არსებობს ისეთი პირველადი ცნობიერება, რომელიც ყოფიერების რაღაცნაირი გაგება არ იქნება. გაგება წინ უსწრებს და განსაზღვრავს ადამიანის ყოველ პრაქტიკულ და Continue reading ყოფიერების, როგორც უზოგადესი ცნების საკითხის ხელახლა წამოჭრა და მუნყოფნა

არაცნობიერი ცნობიერის მიღმა „ ძმებ კარამაზოვებში “

2015 შესავალი             ფროიდი ფსიქოანალიზურ ანთროპოლოგიაში განიხილავს ადამიანს, არსებად რომელსაც დაუმახინჯდა ფსიქიკა, ვინაიდან მასზე გავლენას ახდენს საზოგადოება. მისთვის „ადამიანი, როგორც ბუნებრივი მოცემულობა არის ღირებულება, ყველაფერი ცუდი მოდის სოციალური, კულტურული ნორმების ტირანიიდან, რომელიც ზღუდავს, ხელს უშლის ყველაზე არსებითი ადამიანური სურვილების დაკმაყოფილებას. Continue reading არაცნობიერი ცნობიერის მიღმა „ ძმებ კარამაზოვებში “