ორად გაყოფილი საზოგადოება

ისტროიის შესწავლის საფუძველზე, შეგვიძლია ჩვენთვის ბევრ საინტერესო კითხვას გავცეთ პასუხი, მაგრამ ეს არაა მარტივი პროცესი, ამას სჭირდება დრო, ფიქრი და აზროვნება, განსჯა. კაცობრიობის ისტორია პირველი ადამიანის გაჩენიდან იწყება, მამაკაცი და დედაკაცი ესაა დაყოფა, რომელიც ბუნების ერთგვარ აუცილებლობასა და კანონზომიერებას წარმოადგენს, Continue reading ორად გაყოფილი საზოგადოება